»

autó gumi hírek, tesztek, akciók - autógumi webáruház

Hírek, információk az autógumi gyártók világából. Gumiabroncs, téli, nyári gumi tesztek az autógumi webáruház tolmácsolásában.

Bridgestone Üzemanyag utalvány

A TÖBBET ADUNK A TÖKÉLETES ABRONCSOKNÁL !Promóció ! 2013-03-20 11:58:30

Vásároljon 4db Bridgestone nyárigumit és megajándékozzuk 5.000 Ft, 10.000 Ft vagy akár 15.000 Ft értékben.

bridgestone_small_1

A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
A „TÖBBET ADUNK EGY TÖKÉLETES ABRONCSNÁL!” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Bridgestone Magyarország Kft. (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. Cégjegyzékszám: 01-09-364125, a továbbiakban: “Szervező”).

A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A promóció 2013. március 25-én kezdődik és 2013. április 30 -ig és/vagy a készlet erejéig tart. Az akció csak a Miskolc, Pesti u. 100 alatti szervizünkben vásárolt és ezzel egy időben felszereltetett abroncsokra érvényes.

bridgestone_1

 

Részletes szabályzat.

1.    A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
A „TÖBBET ADUNK EGY TÖKÉLETES ABRONCSNÁL!” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Bridgestone Magyarország Kft. (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. Cégjegyzékszám: 01-09-364125, a továbbiakban: “Szervező”).

2.    A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐK
2.1.    A promócióban részt vehet minden, Magyarországon
a) állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, valamint érvényes magyar forgalmi rendszámmal rendelkező, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban:” Természetes személy”), vagy
(b) bejegyzett székhellyel rendelkező, a 2.2 pontban meghatározott körbe nem eső, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (”Ptk.”) 685.c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek (”Gazdálkodó Szervezet”) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (”Gt.”) meghatározott gazdasági társaság (”Gazdasági Társaság”), illetve az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben (”Egyv.”) meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég (”Egyéni Vállalkozó”, ”Egyéni Cég”), (továbbiakban: Gazdálkodó Szervezet, Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég, Természetes személy együttesen: ”Vásárlók”), aki/amely az 7.1 pontban foglalt együttes feltételeket teljesíti.

2.2 A Promócióban Vásárlóként nem vehet részt a Szervező, a 6. pontban meghatározott Gumiszerviz, valamint ezek bármelyikének tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá bármely olyan gazdálkodó szervezet, amely bármely fajtájú vagy típusú gépjármű bérbeadásával, illetve lízingbe adásával, valamint bármely fajtájú vagy típusú gumiabroncs értékesítéssel üzletszerűen foglalkozik.

3.    A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A promóció 2013. március 25-én kezdődik és 2013. április 30 -ig és/vagy a készlet erejéig tart.

4.    A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK
A promócióban kizárólag Bridgestone nyári személy-, és 4x4 abroncsok vesznek részt.

5.    A PROMÓCIÓS KUPON
A promóciós kupon megtalálható a kijelölt gumiszervizekben.

6.    A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ GUMISZERVIZEK
A promócióban résztvevő gumiszervizek listája a www.bridgestone.hu weboldalon és a promóciós www.joutatkivanunk.hu weboldalon érhető el.

7.    A PROMÓCIÓ MENETE
7.1.    A Promócióban az a Vásárló vehet részt, aki
7.1.1.    a Promóció időtartama alatt a jelen Játékszabályzat 6. pontjában felsorolt Gumiszervizek valamelyikénél 4 darab azonos típusú, méretű és mintázatú Gumiabroncsot (a továbbiakban: ”1 Garnitúra”) vásárol, és azt fel is szerelteti a vásárlás helyszínén
7.1.2.    az abroncsvásárlástól 15 naptári napon belül postára adja a gumiszervizben elhelyezett promóciós kupont kitöltve és a vásárlást igazoló számla másolatát a következő címre: Bridgestone Magyarország Kft. 1398. Budapest PF: 592, és ennek során megadja:
(a) személyes adatait [neve (cégneve), pontos lakcíme (székhelye), e-mail címe és telefonszáma megjelölésével], illetve
(b) a vásárláskor kapott, a Gumiabroncsok vásárlását igazoló számla (”Számla”) másolatát; és
(c) a promóciós kupon aláírásával elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, valamint hozzájárul személyes adatainak a jelen játékszabályzatban írtak szerinti kezeléséhez, és ahhoz, hogy a Szervező a jövőben reklámcélból közvetlenül megkeresse.

A 7.1 pontban foglalt feltételeket együttesen kell teljesíteni (”Regisztráció”).
A Vásárló a Regisztráció benyújtásával automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatot.
A kitöltött promóciós kuponnak a következő adatokat kell kötelezően tartalmaznia:
•    Abroncs típusa*:
•    Vásárlás dátuma*:
•    Vezetéknév, keresztnév*:
•    Életkor:
•    Utca, házszám*:
•    Irányítószám*:
•    Város*:
•    Telefonszám*:
•    e-mail*:
A * csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Amennyiben a promóciós kuponról a fentiekben megjelölt kötelező adatok közül bármely hiányzik, úgy Szervező jogosult az adott Regisztrációt a Promócióból kizárni.

7.2.    Mennyiségi korlátozások a Promócióban történő részvételhez
(a) Jelen Játékszabályzat 2. 1. (a) pontjában meghatározott minden természetes személy Vásárló legfeljebb két garnitúra (8 db) Gumiabroncs vásárlásával jogosult a Promócióba regisztrálni, és
(b) jelen Játékszabályzat 2. 1. (b) pontjában meghatározott minden céges Vásárló legfeljebb két garnitúra (8 db) Gumiabroncs vásárlásával jogosult a Promócióba regisztrálni.

7.3.    Minden Természetes személy csak egy lakcím megjelölésével regisztrálhat.
Azonos lakcímről legfeljebb két Természetes személy regisztrálhat (az azonos lakcímről érkező kettő db regisztráció származhat ugyanattól a Természetes személytől). Amennyiben kettőnél több Természetes személy azonos lakcím megjelölésével regisztrál, a legkorábban regisztráló két Természetes személy részvételét fogadja el a Szervező, a többi Természetes személy regisztrációját és részvételét elutasítja.

7.4.    Kizárás
7.4.1.    Érvényes Regisztráció
A Szervező – postai úton történő Számla beküldés esetén – azon Regisztrációt tekinti érvényesnek, amelyhez tartozó, a jelen Játékszabályzatnak megfelelő Regisztrációhoz kapcsolódó levél a vásárlás időpontjától számított 15. naptári napon belül postára adásra kerül. Azon Regisztrációkat, amelyek az 7.1 pontban leírt feltételeknek nem felelnek meg, a Szervező kizárja a Promócióból. Az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.
7.4.2.    Elkésett Regisztráció
A Szervező az elkésett Regisztrációhoz kapcsolódó levelet és azon alapuló Regisztrációt kizárja a Promócióból. A Regisztrációhoz kapcsolódó levelek késedelmes benyújtásából eredő károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
7.4.3.    A Regisztrációt a Játékszabályzat feltételeinek való megfelelőség ellenőrzése végett a Szervező a nyeremény átadásáig bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Vásárló bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Promócióból kizárhatja.
7.4.4.    A Promócióban csak pontosan és hiánytalanul elvégzett regisztrációval lehet részt venni, a hiányosan vagy pontatlanul kitöltött regisztrációk nem kerülnek rögzítésre.
7.4.5.    A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a regisztráció során megadott adatok hitelességét nem vizsgálja. A postai úton beküldött számlamásolatokhoz kapcsolódóan a Szervező a felelősségét kizárja minden olyan következményért, amely a Magyar Posta, illetve más kézbesítő társaságok érdekkörében felmerülő okból erednek, így különösen, de nem kizárólag amennyiben a postai küldeményként feladott számla másolata nem vagy késve érkezik meg a Szervezőhöz. A Szervező indokolt esetben jogosult a Vásárlótól az eredeti és sértetlen Számla bemutatását kérni. Amennyiben Vásárló az eredeti és sértetlen Számlával a vásárlást nem tudja igazolni, úgy Nyereményre nem jogosult.
7.4.6.    A Szervező kizárja a Promócióból azt a Regisztrációt, amelyet beküldő Vásárló részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációban feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy azok hiányossága vagy pontatlansága miatt a Vásárló nem azonosítható be vagy nem értesíthető, vagy a Vásárló egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
7.4.7.    A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Vásárlót, aki a Promócióval ellentétesen, tisztességtelen úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni. Ilyen Vásárlónak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a Promócióban történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik. A Vásárlók tudomásul veszik, hogy a Szervezőnek nem kötelezettsége, hogy a leadott Regisztrációkat, illetve az azokat benyújtó személyeket előzetesen a fenti szempontok szerint megvizsgálja, ugyanakkor, amennyiben a Promóció során bármely Vásárló vonatkozásában bebizonyosodik a csalás ténye, a Szervező a Vásárlót azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.    NYEREMÉNYEK
A 7.1 pontban írt vásárlás alkalmával – amennyiben megtörtént az 1 Garnitúra megvásárlása és a vásárlás helyszínén történő felszereltetés – úgy a Vásárló jogosult lehet a nyereményre. Az érvényes Regisztrációt benyújtó Vásárlók Shell üzemanyag utalványt kapnak a Gumiabroncsok méretétől függően az alábbi értékekben:
A.    négy darab 15” vagy annál kisebb átmérőjű nyári Bridgestone személyabroncs vásárlása esetén a Résztvevő jogosult a nyereményre 1db üzemanyag-utalvány formájában, összesen 5000 Forint piaci értékben.
B.    négy darab 16” méretű nyári Bridgestone személyabroncs vásárlása esetén a Résztvevő jogosult a nyereményre 2db Shell üzemanyag-utalvány formájában, összesen 10 000 Forint piaci értékben.
C.    négy darab 17” vagy annál nagyobb átmérőjű nyári Bridgestone személyabroncs, defekttűrő vagy 4x4 abroncs vásárlása esetén a Résztvevő jogosult a nyereményre 3db Shell üzemanyag-utalvány formájában, összesen 15 000 Forint piaci értékben.

A Shell üzemanyag utalványok a Shell üzemanyagtöltő állomásokon válthatóak be a Shell üzemanyag utalványokon szereplő lejárati időn belül. Az üzemanyag utalványok rendelkezésére álló mennyisége: 300 darab. A kitöltött promóciós kuponok a beérkezések sorrendjében kerülnek regisztrálásra. A Shell üzemanyag utalványok a magyarországi Shell töltőállomásokon kapható bármely termék és szolgáltatás vásárlására felhasználhatóak. A Shell üzemanyag utalványok készpénzre vagy más tárgynyereményre nem válthatóak. A Shell üzemanyag utalványok nem névre szólóak, így szabadon átruházhatóak. Shell üzemanyag utalványok, illetve az azokon beváltott termékek tekintetében a Szervező minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az adott termék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben egy Vásárló kettő db garnitúra (azaz 8 db) gumiabroncsot vásárol a jelen Promóció keretében, úgy a második vásárláskor is kap Shell üzemanyag utalványt. Egy Vásárló a Promóció teljes időtartama alatt legfeljebb 2 vásárlása után lehet Shell üzemanyag utalványra jogosult.

9.    A NYERTESEK
A nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül használhassa fel reklám és egyéb marketing kommunikációs céljaira, továbbá felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából.

10.    ADATKEZELÉS
10.1.    Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás
A természetes személy Vásárló (illetve a Gazdálkodó Szervezet vásárló, amennyiben személyes adatot is megad a regisztráció során) a Promócióban történő regisztrációval a megfelelő tájékoztatás birtokában,önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Promóció keretében megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, cím, email cím, telefonszám) (a továbbiakban: „Személyes adat”), a Szervező mint adatkezelő a Promóció szervezésével és lebonyolításával összefüggő célból, valamint a Szervező saját üzletszerzés, piackutatás és ügyfél tájékoztatás céljából kezelje, a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1995. évi CXIX. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény és a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. Az e pontban említett adatkezelés a természetes személy Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul.

10.2.    Személyes adatok felhasználása
Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a direkt marketing, valamint piackutatás céljából történő adatkezelés esetén a Vásárló esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig tart. Az a Vásárló, aki nem kívánja, hogy Személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését a Bridgestone Magyarország Kft. 1398. Budapest PF: 592 alatti címre küldött levélben, írásban, vagy az contact.hungary@bridgestone.eu e-mail címen kérheti, továbbá ezen a címen vonhatja vissza a direkt marketing célból történő megkereséshez adott hozzájárulását is. Amennyiben a Vásárló Személyes adatainak törlését a Promóció időtartama alatt kéri (ide nem értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza), úgy tudomásul veszi, hogy a Promócióban való minden jogosultságát elveszti, a Promócióból kizárásra kerül. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Promóció időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Promóció szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelhetik.
Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését az contact.hungary@bridgestone.eu e-mail címen.

11.    ADÓZÁS
A nyereményhez tartozó összes adó-, ill. járulék fizetési kötelezettséget a Szervező magára vállalja.

12.    INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL
A Promócióról részletes információk a gumiszervizekben található promóciós táblákon, posztereken és kuponokon, a www.bridgestone.hu weboldalon és a promóciós www.joutatkivanunk.hu weboldalon érhetők el.

13.    VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező nem felelős és kizár minden kártérítési igényt a promóció és a nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért, ill. a promóció működéséből eredő vélt károkért és az azokhoz kapcsolódó veszteségekért és költségekért.
 
A promócióban részt vevő személyek a kitöltött promóciós kupon aláírásával a „TÖBBET ADUNK A TÖKÉLETES ABRONCSOKNÁL!” elnevezésű promóció játékszabályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szervező a promóció lezárását követően marketing tevékenysége céljából felhasználja. Az adatok megadása önkéntes.

A promócióban résztvevő személyek alábbi címekre történő írásbeli kérelmére Szervező törli adataikat a nyilvántartásából:
Bridgestone Magyarország Kft. 1398. Budapest PF: 592
contact.hungary@bridgestone.eu

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a promóciót és a promóció játékszabályát bármikor kiegészítse vagy módosítsa. Nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.Budapest, 2013.március 25.                    Bridgestone Magyarország Kft.

 

bridgestone_2

Forrás: Bridgestone


Goodyear abroncsok szerelési kedvezménnyel
154_1 Hír kép {4314} (2016-04-25 11:09:00)
Goodyear és Dunlop abroncsok szerelési kedvezménnyel.
Laufenn a Hankook-tól
153_1 Hír kép {5089} (2016-02-02 14:44:40)
Laufenn abroncsok a Hankooktól.
2015 téligumi teszt
152_1 Hír kép {8061} (2015-09-24 11:07:29)
ADAC 2015 téli gumi teszt
Michelin CrossClimate
151_1 Hír kép {4005} (2015-06-16 11:29:52)
Michelin CrossClimate Új fejezet a gumiabroncsok történelemében.
A Michelin üzemanyag-utalvánnyal ajándékozza meg!
150_1 Hír kép {6241} (2014-10-08 09:37:21)
Michelin Akció!
Téligumi tesz 2014
149_1 Hír kép {7263} (2014-09-16 11:47:07)
Téigumi teszt 2014
TPMS keréknyomás figyelő rendszer
148_1 Hír kép {33349} (2014-08-27 13:24:28)
TPMS (Tire Pressure Monitoring System )- keréknyomás érzékelő rendszer. ...
Michelin Alpin A5
147_1 Hír kép {4451} (2014-05-21 16:02:17)
2014-telén új mintázat a Michelin-től Michelin Alpin A5
Goodyear UG9
146_1 Hír kép {7349} (2014-05-21 15:31:56)
2014 téli szezonban új mintázat Goodyear UG9
2014 nyárigumi teszt
145_1 Hír kép {4479} (2014-04-02 10:42:01)
Goodyear és Dunlop nyárigumik kiválló teljesítménye
Ön tankol a Falken fizet!
144_1 Hír kép {3918} (2014-03-31 12:40:58)
Ön tankol a Falken fizet
Michelin Üzemanyagkupon!
143_1 Hír kép {3620} (2014-03-28 11:55:09)
Vásárolj 4 MICHELIN nyári abroncsot, regisztrálj,ajándékként üzemanyagkupo...
2ÉV FELTÉTEL NÉLKÜLI GARANCIA
142_1 Hír kép {3786} (2014-03-19 17:13:29)
Sérült gumiabroncs? Kap tőlünk egy újat!
Téligumi jogszabály változások.
141_1 Hír kép {5900} (2013-12-05 14:06:08)
A téli gumik kedvező tulajdonságainak érvényesülése érdekében.
Continental Lego ajándékok
140_1 Hír kép {3066} (2013-10-15 11:34:45)
Vásároljon egy garnitura (4db) Continental téligumit
Ön tankol, a Falken fizet!
139_1 Hír kép {3439} (2013-10-15 10:36:34)
Falken ajándék
Nokian téligumi kátyúgaranciával
138_1 Hír kép {3402} (2013-10-12 12:11:46)
Október 1-vel a Nokian gumikhoz is jár a kátyúgarancia.
Matador nyereményjáték
137_1 Hír kép {3586} (2013-10-08 16:43:53)
Vásároljon egy garnitúra Matador téligumit
Nokian nyereményjáték
136_1 Hír kép {3735} (2013-10-08 16:06:09)
Vásároljon egy garnitura Nokian téligumit
Goodyear ajándék akció
135_1 Hír kép {3815} (2013-10-08 12:06:32)
Vásároljon egy garnitura Goodyear gumiabroncsot.
DOT vagyis az abroncsok kora
134_1 Hír kép {12115} (2013-10-07 23:12:23)
Mi a DOT szám, az abroncsok kora
* * *
[Gumi hírek 0-20]   [Gumi hírek 20-40]   [Gumi hírek 40-60]   [Gumi hírek 60-80]   [Gumi hírek 80-100]   [Gumi hírek 100-120]   [Gumi hírek 120-140]   [Gumi hírek 140-160]  
VEVŐSZOLGÁLAT: 46/555-484 , 46/303-417 , 30/678-1609

GOODYEAR nyári gumi | MICHELIN nyári gumi | CONTINENTAL nyári gumi | BARUM nyári gumi | BRIDGESTONE nyári gumi | DAYTON nyári gumi | DEBICA nyári gumi | DUNLOP nyári gumi | FALKEN nyári gumi | FIRESTONE nyári gumi | FULDA nyári gumi | HANKOOK nyári gumi | KINGSTAR nyári gumi | KLEBER nyári gumi | KORMORAN nyári gumi | PIRELLI nyári gumi | SAVA nyári gumi | SEMPERIT nyári gumi | YOKOHAMA nyári gumi